ขีดเส้นใต้เมืองไทย - ดูละครย้อนหลัง ดูรายการทีวีย้อนหลังย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ร่างรธน.กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 04-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ร่างรธน.กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 04-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจาย จะมาพูดคุยถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาล คสช.ต้องการให้เป็นกรอบพัฒนาประเทศร่วมกันของรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงจะมาวิเคราะห์สาระสำคัญของมาตราต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญ ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : นายกฯยันทำหน้าที่ต่อ | 03-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : นายกฯยันทำหน้าที่ต่อ | 03-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทย วันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจาย จะมาพูดคุยถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันยังคงทำหน้าที่ต่อไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการออกเสียงประชามติหรือไม่ รวมถึงการปรับอัตราตำแหน่งระดับนายพลในการปฏิรูปกองทัพ ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย | 02-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย | 02-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทย วันนี้คุณสุภาพ คลี่ขจาย จะมาพูดคุยและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองกัน 2 ประเด็นคือเรื่องตัวเลขผู้ที่มีสิทธิออกเสียงประชามติ และ เรื่องรถตู้โดยสารสาธารณะที่คสช.เร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : โค้งสุดท้ายประชามติ | 01-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : โค้งสุดท้ายประชามติ | 01-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทย วันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจาย จะมาพูดคุยถึงประเด็น 7 วันช่วงโค้งสุดท้ายของการออกเสียงประชามติ และการรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียง รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดิน สปก. ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : กางแผนปรับลดทหารชั้นนายพล | 29-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : กางแผนปรับลดทหารชั้นนายพล | 29-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่กระทรวงกลาโหมมีแผนปรับลดกำลังพลในระดับชั้นนายพลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหารและนายร้อยฯทุกเหล่าทัพ รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กับคุณสุภาพ คลี่ขจายพร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ปฏิรูปตำรวจ | 27-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ปฏิรูปตำรวจ | 27-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจาย ยังคงนำเสนอประเด็นต่อเนื่องเรื่องการปฎิรูปตำรวจ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่พลตำรวจพงศ์พัฒน์ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเสนอต่อที่ประชุมถึงการปรับระบบงานตำรวจและปรับลดตำแหน่งระดับสูงไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : มาตรการทวงคืนผืนป่า | 26-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : มาตรการทวงคืนผืนป่า | 26-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจายจะมาพูดถึงความคืบหน้ามาตรการทวงคืนผืนป่า ภายหลังหัวหน้า คสช.ตัดสินใจใช้มาตรา 44 ดำเนินการ ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย ถอดรหัสปมปฏิรูปตำรวจ  | 25-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย ถอดรหัสปมปฏิรูปตำรวจ | 25-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

เส้นใต้เมืองไทยในวันนี้จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นการปฏิรูปตำรวจ โดยเฉพาะ เรื่องปฏิรูปพนักงานสอบสวน ที่ดูแล้วยังไม่ค่อยจะมีความชัดเจนมานัก เราไปติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณสุภาพ คลี่ขจาย พร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ถอดรหัสปฏิรูปตำรวจ | 22-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ถอดรหัสปฏิรูปตำรวจ | 22-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยจะมาพูดคุยกันต่อ เรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว พร้อมกับแขกรับเชิญที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ ไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณสุภาพ คลี่ขจาย พร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ถอดรหัสปฏิรูปตำรวจ | 21-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : ถอดรหัสปฏิรูปตำรวจ | 21-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยจะมาพูดคุยเรื่องการปฏิรูปตำรวจที่คณะทำงานขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 3 ช่วง คือ ระยะเร่งด่วน 1 ปี ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 20 ปี ซึ่งในวันนี้จะมีแขกรับเชิญที่เป็นกลไกสำคัญโฟนอินเข้ามาร่วมรายการด้วย เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณสุภาพ คลี่ขจาย พร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดมาตรา 44 ทวงคืนผืนป่า | 15-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดมาตรา 44 ทวงคืนผืนป่า | 15-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทย กับสุภาพ คลี่ขจาย ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง เรื่องทวงคืนผืนป่า วันนี้คุณสภาพจะมีอะไรมาขีดเส้นใต้ ไปติดตามกันได้เลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : วิเคราะห์คำสั่งมาตรา 44 คสช. | 14-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : วิเคราะห์คำสั่งมาตรา 44 คสช. | 14-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมาวิเคราะห์ประเด็นที่หัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ประกาศใช้คำสั่งมาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาในหลายๆด้าน แต่ปัญหาบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ก็ได้ เราไปฟังความเห็นเรื่องนี้ กับคุณสุภาพ คลี่ขจาย พร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดม.44 สั่งรือถอนอาคารรุกป่า  | 13-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดม.44 สั่งรือถอนอาคารรุกป่า | 13-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้จะไปติดตามต่อเรื่องจากเมื่อวานกรณีหัวหน้าคสช.ประกาศคำสั่งมาตรา 44 รื้อถอนอาคารที่บุกรุกป่า เราไปฟังความเห็นจากคุณสุภาพ คลี่ขจาย พร้อมกันเลย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดปมมาตรา 44 รื้อภูทับเบิก | 12-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : เกาะติดปมมาตรา 44 รื้อภูทับเบิก | 12-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพ คลี่ขจาย ในวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช.ประกาศใช้คำสั่งมาตรา44 ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกผืนป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหลังจากรื้อถอนแล้วรัฐบาลจะนำดินบริเวณดังกล่าวไปสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ขีดเส้นใต้เมืองไทย : คดีหญิงไก่สะท้อนสังคมไทย  | 11-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV
ขีดเส้นใต้เมืองไทย : คดีหญิงไก่สะท้อนสังคมไทย | 11-07-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจายจะพูดคุยในคดีหญิงไก่ สะท้อนอะไรแก่สังคมไทย และจะต้องปรับปรุงส่วนไหนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ขีดเส้นใต้เมืองไทย ย้อนหลังล่าสุด, ดูทีวีย้อนหลัง,ดูละครย้อนหลัง,ดูรายการทีวี,ดูรายการทีวีย้อนหลัง,ดูละครทีวี,ดูทีวีออนไลน์,คลิป,ซีรีย์เกาหลี,ดูหนังออนไลน์ หน้า 15