ล่า - ดูละครย้อนหลัง ดูรายการทีวีย้อนหลังย้อนหลัง โพลเผยคนมองนายกฯตั้งใจทำงาน กล้าตัดสินใจ
โพลเผยคนมองนายกฯตั้งใจทำงาน กล้าตัดสินใจ

นิด้าโพลเผยครบ 2 ปี 6 เดือนของนายกฯ ประชาชนส่วนใหญ่มอง ตั้งใจทำงาน กล้าตัดสินใจ และทำงานเพื่อชาติประชาชน วันนี้ (26 ก.พ. 60) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง"2 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านายกรัฐมนตรีทำงานในตำแหน่งได้ค่อนข้างดี โดยมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รวมถึงมีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ทั้งนี้ นิด้าโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 2 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชน ร้อยละ ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ ร้อยละ ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย ร้อยละ ระบุ อื่นๆ ได้แก่ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน สิงหาคม 2559 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่ามีสัดส่วนลดลง ขณะที่ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ 2 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่าง ๆ พบว่าด้านอุดมการณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รองลงมา ร้อยละ ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์ และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ร้อยละ ระบุว่า บางประเด็นมีความกล้าตัดสินใจ และบางประเด็นก็ยังไม่มีความกล้าตัดสินใจ และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านบุคลิกภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ ระบุว่า บางอย่างก็มีประสิทธิภาพ บางอย่างก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงาน ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ ร้อยละ ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ร้อยละ ระบุว่า การทำงานบางอย่างมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และร้อยละ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ ระบุว่าเป็น พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันดับ 3 ร้อยละ ระบุว่า เป็น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อันดับ 4 ร้อยละ ระบุว่าเป็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ ระบุว่าเป็น นายปิยะสกล กลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ English Program "TNN Thailand News" With Varin Sachdev & Tin Chokamolkit MonFri เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต | 26-02-60 | 3/3
น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต | 26-02-60 | 3/3

“น้องหลิน" สาวน้อยยอดกตัญญู ที่ขอมาสู้เพื่อแม่ที่มือพิการกับความฝันที่จะได้เรียนหนังสือต่อ เธอพยายามทำงานหาเงินทุกทาง เพื่อมาช่วยเหลือจุนเจือแม่ ที่เจ็บป่วยทำงานไม่ได้ และเธอบอกเลยว่าไม่เคยอาย ไม่ว่าแม่จะเป็นแบบไหน เธอก็รัก ติดตามได้ในรายการ ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งสู้ชีวิต วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต | 26-02-60 | 2/3
น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต | 26-02-60 | 2/3

“น้องหลิน" สาวน้อยยอดกตัญญู ที่ขอมาสู้เพื่อแม่ที่มือพิการกับความฝันที่จะได้เรียนหนังสือต่อ เธอพยายามทำงานหาเงินทุกทาง เพื่อมาช่วยเหลือจุนเจือแม่ ที่เจ็บป่วยทำงานไม่ได้ และเธอบอกเลยว่าไม่เคยอาย ไม่ว่าแม่จะเป็นแบบไหน เธอก็รัก ติดตามได้ในรายการ ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งสู้ชีวิต วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน | 26-02-60 | 1/3
น้องหลิน ผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ | ร้องได้ให้ล้าน | 26-02-60 | 1/3

“น้องหลิน" สาวน้อยยอดกตัญญู ที่ขอมาสู้เพื่อแม่ที่มือพิการกับความฝันที่จะได้เรียนหนังสือต่อ เธอพยายามทำงานหาเงินทุกทาง เพื่อมาช่วยเหลือจุนเจือแม่ ที่เจ็บป่วยทำงานไม่ได้ และเธอบอกเลยว่าไม่เคยอาย ไม่ว่าแม่จะเป็นแบบไหน เธอก็รัก ติดตามได้ในรายการ ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งสู้ชีวิต วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ประสาน DSI - ปปง.สอบสถาบันการเงินตุ๋นชาวบ้าน 60 ล้าน
ประสาน DSI - ปปง.สอบสถาบันการเงินตุ๋นชาวบ้าน 60 ล้าน

ตำรวจกาฬสินธุ์ เตรียมประสานดีเอสไอ และ ปปง. ตรวจสอบขั้นตอนการปล่อยเงินกู้ของธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท ที่ส่อเค้าทุจริต TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ English Program "TNN Thailand News" With Varin Sachdev & Tin Chokamolkit MonFri เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง ปันปัน ชี้แจงความสัมพันธ์กับ ไฮโซฟิล่า | 25-02-60 | บันเทิงไทยรัฐ
ปันปัน ชี้แจงความสัมพันธ์กับ ไฮโซฟิล่า | 25-02-60 | บันเทิงไทยรัฐ

หลังมีภาพที่ดูสนิทสนมของนักแสดงสาว "ปันปัน สุทัตตา" และทายาทนักการเมือง "ไฮโซฟิล่า" ออกมาบนโลกโซเซียลให้เห็นบ่อยๆ หลายคนก็ต่างลุ้นว่าต้องเป็นแฟนหนุ่มคนใหม่ของ นักแสดงสาว.... ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ASEAN REPORT : ไอเดียสตาร์ทอัพสุดล้าของนักศึกษาอาเซียน
ASEAN REPORT : ไอเดียสตาร์ทอัพสุดล้าของนักศึกษาอาเซียน

ASEAN REPORT (25/02/60) ไอเดียสตาร์ทอัพสุดล้าของนักศึกษาอาเซียน TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ English Program "TNN Thailand News" With Varin Sachdev & Tin Chokamolkit MonFri เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง เปิดอาชีพในฝัน กับเงินเดือน 1 ล้านบาท : Bright News 25-02-60
เปิดอาชีพในฝัน กับเงินเดือน 1 ล้านบาท : Bright News 25-02-60

เปิดอาชีพในฝันของเหล่ามนุษย์เงินเดือน ไม่ต้องเป็น CEO ก็ได้เงินเดือนละล้านได้

ย้อนหลัง 114วันปชช.เข้าถวายบังคมพระบรมศพกว่า4.7ล้านคน
114วันปชช.เข้าถวายบังคมพระบรมศพกว่า4.7ล้านคน

สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมปชช.เข้าถวายบังคมพระบรมศพรวม114วัน มีจำนวน4,731,111คน TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ English Program "TNN Thailand News" With Varin Sachdev & Tin Chokamolkit MonFri เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง ล่าข้อกังขา ตอน หมอเทวดา | ล่า EP.139 (4/4)
ย้อนหลัง ล่าลี้ลับ ตอน เพชฌฆาต ลงทัณฑ์ประหารชีวิต | ล่า EP.139 (2/4)
ย้อนหลัง ล่าลี้ลับ ตอน เพชฌฆาต ลงทัณฑ์ประหารชีวิต | ล่า EP.139 (1/4)
ย้อนหลัง ล่าชีวิตจริง ตอน สุสานคนเป็น ผู้ติดเชื้อ HIV | ล่า EP.139 (3/4)
ย้อนหลัง มือขวา Trump มีความคล้าย Joseph Goebbels
มือขวา Trump มีความคล้าย Joseph Goebbels

ติดตามคลิปทั้งรายการได้ที่้ Louise Linton คือภรรยาของรมว.คลัง Steven Mnuchin มือขวา Trump มีความคล้าย Joseph Goebbels อียิปต์เลือกข้าง Assad ในสงครามซีเรีย อะไรกันเเน่คือพุทธเเท้พุทธเทียม? คิดได้ไง ตั้งภริยาเป็นรองปธน.! สาวก Trump คลั่งไคล้อย่างผู้นำลัทธิ Source :

ย้อนหลัง ศึกวันดวลเพลง เงินล้าน | วินาทีดวล รุ้ง, หนูนา | 23 ก.พ. 60 | one 31
ศึกวันดวลเพลง เงินล้าน | วินาทีดวล รุ้ง, หนูนา | 23 ก.พ. 60 | one 31

รับชมช่อง one ที่หมายเลข 31 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ชม Online ได้ทาง : ดูย้อนหลังที่แรกทาง : ติดตามข่าวสารจากช่อง one Fan Page : Instagram : Twitter :

ล่า ย้อนหลังล่าสุด, ดูทีวีย้อนหลัง,ดูละครย้อนหลัง,ดูรายการทีวี,ดูรายการทีวีย้อนหลัง,ดูละครทีวี,ดูทีวีออนไลน์,คลิป,ซีรีย์เกาหลี,ดูหนังออนไลน์ หน้า 1