ย้อนหลัง ผู้โดยสารช็อก! น้ำมันรั่วจากปีกเครื่องบิน “ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส” ก่อนขึ้นบิน - เข้มข่าวค่ำผู้โดยสารช็อก! น้ำมันรั่วจากปีกเครื่องบิน “ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส” ก่อนขึ้นบิน - เข้มข่าวค่ำคลิปวิดีโอที่แนะนำ ผู้โดยสารช็อก! น้ำมันรั่วจากปีกเครื่องบิน “ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส” ก่อนขึ้นบิน - เข้มข่าวค่ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลัง ผู้โดยสารช็อก!! เครื่องบินมาลินโด แอร์ ไฟลุกกลางอากาศ