ย้อนหลัง เจ้าอาวาสวัดดัง จ.ชุมพร เผยถูกข่มขู่หลังไม่รับเงินทอนบวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เช่นเดียวกับ วัดสุทธิวราราม ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา และพัฒนาสังคม แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชน และประชาชนได้เข้ามาศึกษาพระธรรมผ่านงานศิลปะ ตวัดพู่กันตามความถนัด แบบทีเดียวจบ ฉายภาพพระพุทธเจ้าทอดพระเนตร เพื่อมุ่งตรงสู่การตรัสรู้ เป็นผลงานของนายเอกศักดิ์ ปัจฉิมพิหงษ์ ศิลปินอิสระ ที่เข้าร่วมแสดงผลงานใน นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวรราม กรุงเทพมหานคร /เอกศักดิ์ เชื่อว่าศิลปะเป็นตัวกลางเชื่อมคนดูให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ เช่นระหว่างที่เขาวาดภาพนี้ ก็ได้เรียนรู้เรื่องการลดอัตตาตัวตนของตัวเอง ในการใช้ศิลปะสร้างงานศิลป์เพื่อสาธารณะ “ดูหนังหาแก่นธรรม” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยหลังชมภาพยนตร์จะมีการแลกเปลี่ยนประเด็นในหนังเพื่อเชื่อมโยงถึงหลักพุทธศาสนา และถือเป็นตัวกลางที่ดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้มากกว่าการนั่งฟังธรรมเทศนา สัปดาห์นี้ ภาพยนตร์ Moon Light คนผิวสีใต้แสงจันทร์ ถูกแนะนำให้มาฉายโดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน และนักทำสารคดี ภาพยนต์เล่าถึงชีวิตคน 1 คน ใน 3 ช่วงวัย ที่เติบโตในรูปแบบต่างๆ ประเด็นที่ถูกหยิบจึงมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของความรัก การค้นหาตัวเอง และการเข้าถึงตัวตนของคนที่สร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันตัวเอง เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ระบุว่า ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคมแห่งนี้ เป็นพื้นที่สำหรับเด็ก และคนทั่วไป ให้เข้ามาศึกษาธรรมผ่านสื่อศิลปะ ทั้งจากภาพวาด หรือภาพยนตร์ โดยมองว่าสื่อแต่ละประเภท ต่างมีปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ ซึ่งศูนย์ฯนี้ยังทำหน้าที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หรือ Knowledge Center ในย่านเจริญกรุง ถือเป็นการพลิกวิถีชุมชนในอดีต คือ บวร บ้าน วัด โรงเรียน ให้กลับมาอีกครั้ง ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคม ได้รับความร่วมมือและพัฒนาจากหลายหน่วยงาน เช่น สสส. / อาศรมศิลป์ ขัวศิลป์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยกิจกรรมกำหนดไว้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากนิทรรศการ และการดูหนังหาแก่นธรรม รวมถึงการลงพื้นที่ทำงานอาสา โดยหวังให้วัดเป็นศูนย์การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน กรณ์ ตุลยศิลป์ ถ่ายภาพ กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ TNN ช่อง 16 รายงาน TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพคลิปวิดีโอที่แนะนำ เจ้าอาวาสวัดดัง จ.ชุมพร เผยถูกข่มขู่หลังไม่รับเงินทอน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง สอบ 3 เจ้าอาวาสวัดดังชุมพร เอี่ยวทุจริตเงินทอนวัด

สอบ 3 เจ้าอาวาสวัดดังชุมพร เอี่ยวทุจริตเงินทอนวัด

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง ปปป. เตรียมแถลงทุจริต 3วัดที่จ.ชุมพร ติดสินบนเจ้าอาวาส 4 แสน

ปปป. เตรียมแถลงทุจริต 3วัดที่จ.ชุมพร ติดสินบนเจ้าอาวาส 4 แสน

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ย้อนหลัง ปูดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดัง รับโอนเงิน พศ.เข้าบัญชี 11 ล้านบาท - เข้มข่าวค่ำ