Widee Popstargram - ดูละครย้อนหลัง ดูรายการทีวีย้อนหลังย้อนหลัง PEA Round Up ep.19 : 24 มิ.ย. 60

PEA Round Up ep.19 : 24 มิ.ย. 60

ข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำสัปดาห์ ประธานคณะแม่บ้านร่วมจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ "สินค้ามือสอง เพื่อน้อง" โครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า" และ กิจกรรม " ปั่นไปปลูก " จังหวัด เพชรบุรี กฟภ.ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการ " Save Your Life " ใส่ใจหลอดเลือดสมอง

ย้อนหลัง ไทยรัฐ มวยไทยไฟต์เตอร์ l ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ไทยรัฐ มวยไทยไฟต์เตอร์ l ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ห้ามพลาด ไทยรัฐ มวยไทยไฟต์เตอร์ ที่สุดของความมัน ตามแบบฉบับแม่ไม้มวยไทย ที่ให้คุณลุ้นจนวินาทีสุดท้าย ศึกมวยไทย 3 ยก 6 คู่ มวยระห่ำ ห้ำหั่นกันแบบไม่ยั้ง น็อกแหลก แตกไม่เหลือ พกดีกรีความเดือดมาแบบเต็มแม็กซ์ ส่งตรงความมันจากเวทีมวยชั่วคราว มนตรีสตูดิโอ 9 ถ่ายทอดสด ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง PEA Round Up ep.18 : 17 มิ.ย. 60

PEA Round Up ep.18 : 17 มิ.ย. 60

ข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำสัปดาห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพัฒนาไมโครกริดสู่มาตราฐานโลก กฟภ.จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิศวกรรม

ย้อนหลัง คลายทุกข์ชาวบ้าน : เจ้าของช็อค ให้ร้านตัดขนสุนัขแต่พลาดตัดลิ้น (23/06/60)

คลายทุกข์ชาวบ้าน : เจ้าของช็อค ให้ร้านตัดขนสุนัขแต่พลาดตัดลิ้น (23/06/60)

ชีวิตมีปัญหาเรื่องคดีความ ไม่เข้าใจข้อกฏหมายใดๆ ต่อจากนี้ไปทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ จะมาช่วยคลายทุกข์ให้ พร้อมกับคุณชาญชัย สอิ้งทอง ผู้ดำเนินรายการ ในรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน จันทร์ศุกร์ เวลา น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

ย้อนหลัง กฟน. ลงนาม MOU ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฟน. ลงนาม MOU ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฟน. ลงนาม MOU ร่วมกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้สำหรับการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่การให้บริการของ กฟน. แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก้าวสู่ Smart Metro ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand ของรัฐบาล ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. เปิดให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมเขตจำหน่ายของ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง สามารถเห็นถึงตัวอาคารแต่ละหลังได้ โดย กฟน. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจและการอัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้ กฟน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบความไว้วางใจใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของ กฟน. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการด้านผังเมืองใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีผลบังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ “ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนภาพ ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป” และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ดังกล่าว ในการดำเนินงานจะบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิสาสตร์ (GIS) โดยมีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสาธารณูปโภค) และด้านผังเมือง โดยกรมฯ จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศบนแผนที่ฐานเดียวกัน (Single Map) เพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับและให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนหลัง [คลิปเต็มไม่ตัด] “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ยัน “เอ๋ พรทิพย์” ยังไม่ท้องลูกคนที่ 3 โอดมี 2 คนพอแล้ว

[คลิปเต็มไม่ตัด] “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ยัน “เอ๋ พรทิพย์” ยังไม่ท้องลูกคนที่ 3 โอดมี 2 คนพอแล้ว

ป๋อ ณัฐวุฒิ รับพาครอบครัวเที่ยวหัวหิน เผยน้องเภาป่วยไข้ขึ้นเลยต้องกลับก่อน เพื่อพาไปหาหมอ ลั่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ขำๆคนมองภาพ เอ๋ ใส่ชุดสีฟ้า ว่ากำลังท้อง ยันไม่ท้อง บอกมี 2 คนพอแล้ว เพราะเหนื่อย แต่หากอนาคตเกิดมีมาอีกคนก็โอเค เพราะยังไม่ได้ทำหมันมั้งคู่ เปรยตอนนี้แข่งกันลดน้ำหนักกับภรรยา ช่อง 8 "เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์" ดูช่อง 8 กดหมายเลข 27

ย้อนหลัง กฎหมายใกล้ตัว : ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านทุจริต มีหลักฐานพร้อม แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กฎหมายใกล้ตัว : ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านทุจริต มีหลักฐานพร้อม แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34 ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website: Facebook: Twitter: Instagram: amarintvhd

ย้อนหลัง จ่อเก็บเงินโซลาร์รูฟท็อปรายใหญ่ | 23-06-60 | ThairathTV

จ่อเก็บเงินโซลาร์รูฟท็อปรายใหญ่ | 23-06-60 | ThairathTV

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมพิจารณาทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อรองรับการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป พร้อมยืนยัน ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าสำรองไฟฟ้าผู้ติด “โซลาร์รูฟท็อป" สำหรับบ้านพักอาศัย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง [Trailer] Club Friday Celeb's Stories ความสุข

[Trailer] Club Friday Celeb's Stories ความสุข

[Trailer] Club Friday Celeb's Stories ความสุข ผู้กำกับการแสดง คฑาเทพ ไทยวานิช เขียนบทโดย สกล วงษ์สินธุ์วิเสส , ภัทรวลัย วงษ์สินธุ์วิเสส นำแสดงโดย แดน วรเวช , เชียร์ ฑิฆัมพร , จ๋า ณัฐฐาวีรนุช , ปังปอนด์ อัครวุฒิ , ก้อย อรัชพร , แอปเปิ้ล ลาภิสรา , ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ , เฟย ภัทร , อ้วน อนันต์ , หมวย สุภาภรณ์ , หน่อย ณัฐนี ผู้อำนวยการผลิต วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ผู้อำนวยการสร้าง สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา น. เริ่ม 4 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง GMM25 Facebook :

ย้อนหลัง จันทร์พันดาวร้องสู้ฝัน Season 1 : Ep.6 [19 มิ.ย. 60] Full HD

จันทร์พันดาวร้องสู้ฝัน Season 1 : Ep.6 [19 มิ.ย. 60] Full HD

การแข่งขันร้องเพลงของทุกคนที่มีฝัน เวทีที่เปิดโอกาสให้มาสู้ฝันผ่านเสียงเพลง โดยใช้ความสามารถในการร้องเพลง เพื่อชิงเงินรางวัลเป็นทุนทำฝันให้เป็นจริง ช่วงที่ 1/4 คำคมแลคตาซอย / เพลง “จังหวะหัวใจ” เสียงตั้งต้น ณัฐภัท กปิลกาญจน์ (เฟิร์ส) / เพลง “Set Fire To The Rain” เสียงท้าชิงที่ 1 ยอเกียรติ สระศรี (แซน) / เพลง “ทางของฝุ่น” เสียงท้าชิงที่ 2 ทศวรรษ บำรุงพงศ์ (อาร์ทตี้) ช่วงที่ 2/4 ประกาศผลผู้ชนะ ช่วงที่ 3/4 เพลง “รักอย่ารู้คลาย” เสียงตั้งต้น รัฐพงศ์ ปิติชาญ (เอฟ) / เพลง “สาวนาสั่งแฟน” เสียงท้าชิงที่ 1 ชลิตา วงศ์ประดิษฐ์ (แนน) / เพลง “คิดถึงทุ่งลุยลาย” เสียงท้าชิงที่ 2 พัชราภรณ์ พันธุรัตน์ (อ้อม) ช่วงที่ 4/4 ประกาศผลผู้ชนะ "จันทร์พันดาว" ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พิธีกร ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ กรรมการประจำรายการ เป็กกี้ ศรีธัญญา / เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า / ปาน ธนพร / ปั๋ง ประกาศิต / ดีเจเจ๊แหม่ม สมัครแข่งขันร้องเพลงได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0859803548 ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ Youtube : (Official channel) Entertainment Web : Official Web : Facebook : Twitter : Line : @JSLGlobalMedia Copyright©2017 JSL Global Media Company Limited บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Tel: 66 2731 0630 FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033 EMail: webmaster@ / jslglobalmedia@

ย้อนหลัง [คลิปเต็มไม่ตัด] แอน แจงกรณีน้องชายถูกศาลตัดสินจำคุก

[คลิปเต็มไม่ตัด] แอน แจงกรณีน้องชายถูกศาลตัดสินจำคุก

หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุก "มิตร มิตรชัย" 6 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีฉ้อโกงเงินสาวคนสนิทกว่า 27 ล้านบาท แต่ภายหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัว ด้วยหลักทรัพย์เป็นโฉนดพร้อมที่ดินในราคา ล้านบาท โดยน้องชายของ 2 ลิเกดัง "เอ ไชยาแอน มิตรชัย" ได้หลบหน้านักข่าวและไม่ให้บันทึกภาพแต่อย่างใด แต่ล่าสุดได้เจอกับนางเอกลิเกโกอินเตอร์ ผู้เป็นพี่สาว เธอก็อัพเดทความคืบหน้าคดีว่า ศาลตัดสินจำคุก "มิตร" จริง แต่ถ้าให้ลงลึกเรื่องเงินหรือรายละเอียดอื่นๆ คงต้องรอให้เจ้าตัวและทนายความออกมาชี้แจงเองจะดีกว่า พร้อมยอมรับว่าส่วนตัวค่อนข้างเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง [คลิปเต็มไม่ตัด] แต่งมั้ย? แม่หน่อย เผยเรื่องงานวิวาห์ แพนเค้ก

[คลิปเต็มไม่ตัด] แต่งมั้ย? แม่หน่อย เผยเรื่องงานวิวาห์ แพนเค้ก

ควงกันออกงานแพคคู่ สำหรับ แม่ลูกเรื่องราวดีๆ อย่าง "แพนเค้ก เขมนิจ" กับ "คุณแม่หน่อย นวลนง" งานนี้ทั้งคู่เผยถึงทริปเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์และสวิสเซอร์แลนด์ว่าเป็นการเดินสายทำบุญที่สุขใจสุดๆ จากนั้นบรรดาสื่อก็ไม่พลาดถาม คุณแม่หน่อย ถึงแพลนงานวิวาห์ของลูกสาว โดย คุณแม่ รับว่า ขณะนี้ "สารวัตรหมี” หวานใจของนักแสดงสาว ยังไม่เอ่ยปากขอ แต่ทั้งนี้ก็อยากยกให้ "แพนเค้ก" เป็นผู้ตัดสินใจเอง ติดตามเราได้ที่ Website : Facebook : Twitter : Instagram : Youtube Channel :

ย้อนหลัง ให้เกียรติกันบ้าง...l ตลก 6 ฉาก

ให้เกียรติกันบ้าง...l ตลก 6 ฉาก

พบกับรายการตลก 6 ฉาก ได้ทาง ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12:00 13:40 น Gang of gags Top creative comedy in Thailand ! Guaranteed by international EMMY AWARDS nomination in 2010 ! ติดตามข่าวสารได้ที่ และเว็ปไซต์

ย้อนหลัง ตัวเองอยากไปก็ไป...l ตลก 6 ฉาก

ตัวเองอยากไปก็ไป...l ตลก 6 ฉาก

พบกับรายการตลก 6 ฉาก ได้ทาง ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12:00 13:40 น Gang of gags Top creative comedy in Thailand ! Guaranteed by international EMMY AWARDS nomination in 2010 ! ติดตามข่าวสารได้ที่ และเว็ปไซต์

ย้อนหลัง ผมต้องการสมาธิ ในการฟัง... l ตลก 6 ฉาก

ผมต้องการสมาธิ ในการฟัง... l ตลก 6 ฉาก

พบกับรายการตลก 6 ฉาก ได้ทาง ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12:00 13:40 น Gang of gags Top creative comedy in Thailand ! Guaranteed by international EMMY AWARDS nomination in 2010 ! ติดตามข่าวสารได้ที่ และเว็ปไซต์